Nagrody

1. Nagrody w każdym z trzech turniejów eliminacyjnych (dla pary). Nagrody kumulują się:

a)      I miejsce 200,00zł.

II miejsce 150,00zł.

III miejsce 100,00zł.

b)   kategoria debiut (iloczyn WK dla pary – maksymalnie 5): 3 pierwsze miejsca karnety PAB (PAB na Real Bridge) – po dwa na parę. Karnet będzie ważny w miesiącu następującym po dacie rozegrania turnieju. W przypadku wygrania dwóch lub więcej karnetów istnieje możliwość przekazania jej innej, wskazanej przez zwycięzcę osobie lub wykorzystania w kolejnym miesiącu.

c)   “szczęśliwy los”: 10 nagród po 200,00 zł oraz 5 nagród w postaci karnetów PAB (2 na parę). Po zakończeniu zgłoszeń, a przed rozpoczęciem turnieju sędzia ogłosi 15 miejsc, które otrzymają nagrodę.

2. Najlepsza para Wielkopolski w klasyfikacji generalnej (finałowej, a w przypadku braku awansu do finału – po 3 turniejach eliminacyjnych) otrzymuje nagrodę w kwocie 600,00zł. Za parę z Wielkopolski uznaje się parę, w której zawodnicy są zarejestrowani w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego i mają opłaconą składkę na rok 2021

3. Nagrody w finale są nagrodami indywidualnymi:

I miejsce 1.300,00zł.

II miejsce 1.000,00zł.

III miejsce 900,00zł.

IV miejsce 750,00zł.

V miejsce 600,00zł.

VI miejsce 450,00zł.

VII miejsce 300,00zł.

VIII miejsce 250,00zł.

IX miejsce 200,00zł.

X miejsce 150,00zł.

XI miejsce 100,00zł.

XII miejsce 100,00zł.

XIII- XVIII miejsce 50,00zł.

 

4. W sytuacji uzyskania przez dwóch zawodników równego wyniku końcowego w klasyfikacji generalnej przyznaje się miejsce ex aequo, natomiast nagroda jest przyznana dla pary jako suma nagród z miejsca zajętego i kolejnego, np. gdy I miejsce zostanie uzyskane ex aequo to para otrzymuje kwotę wynikającą z sumy nagród za miejsce I i II czyli 1.300,00zł. + 1.000,00zł. Nie przyznaje się zatem miejsca II.

Sponsor