Wpisowe

1. Organizator umożliwia zakup karnetów na cały cykl trzech turniejów (bez finału) IPGW. Cena karnetu na trzy turnieje dla jednej osoby 120,00zł. przy zakupie do dnia 31.01.2021 roku, po tym terminie 135,00zł.

2. Startówka na pojedynczy turniej 50,00zł/os.

3. Turniej finałowy 40,00zł./os. 

W sytuacji wykupienia karnetu lub startówki i niezgłoszenia się do turnieju wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Wpłat tytułem udziału w IGPW należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez:

Zmiana rachunku bankowego. Nowy numer to:

51 1090 2590 0000 0001 4770 9709  (Santander Bank Polska SA)

Sponsor