Rozgrywki kadrowe organizowane przez WZBS

Cel

Rozgrywki kadrowe mają wyłonić reprezentację Wielkopolski w kategorii open oraz w kategorii amatorskiej (zawodnicy o indywidualnym WK do 5) na rozgrywane na żywo imprezy teamowe w randze międzynarodowej lub w randze Mistrzostw Polski, lub w randze Grand Prix Polski Teamów.

 

Uczestnicy

Do udziału w rozgrywkach dopuszczeni są  zawodnicy zarejestrowani w WZBS oraz zawodnicy posiadający zameldowanie na terenie Wielkopolski posiadający opłaconą składkę zawodniczą za 2021 rok.

Formuła sportowa

Rozgrywki odbędą się w drodze 3 etapów, z których każdy będzie się składał z dwóch turniejów.

W przypadku uczestnictwa w rozgrywkach 14 par w etapach 1 i 2 zostanie rozegranych 13 meczów 4-rozdaniowych na zasadzie „każdy z każdym”, podczas pierwszego turnieju w miesiącu 7 rund, podczas drugiego turnieju w miesiącu 6 rund  

W przypadku uczestnictwa w rozgrywkach 12 par w etapach 1 i 2 zostanie rozegranych 11 meczów 5-rozdaniowych na zasadzie round robin , podczas pierwszego turnieju w miesiącu 6 rund, podczas drugiego turnieju w miesiącu 5 rund. Osiągnięty wynik w impach zostanie przeliczony na VP wg skali ułamkowej.

Pierwsze 3 pary w każdej kategorii w etapach 1 i 2 otrzymują bonus do osiągniętego wyniku w wysokości 3 VP dla pierwszej pary, 2 VP dla drugiej pary i 1 VP dla trzeciej pary.

W etapie 3 następuje podział na dwie grupy na podstawie dotychczasowych wyników – w przypadku udziału 14 par  Grupa A – 6 par oraz Grupa B – 8 par,  a w przypadku udziału 12 par  Grupa A – 6 par oraz Grupa B – 6 par, 

W Etapie 1 oraz w etapie 2 możliwa jest (w sytuacjach losowych za zgodą Komisji Organizacji Imprez)  gra z zastępcą partnera w jednym turnieju w trakcie obu etapów. Powyższe uprawnienie przysługuje parze, a nie poszczególnym zawodnikom. Zastępca partnera może być co najwyżej zawodnikiem ze współczynnikiem WK o jedną kategorię wyższym, niż partner zgłoszony do rozgrywek.

 

Etap 3

W każdej z grup rozgrywane jest podczas każdego z dwóch turniejów 5 meczów 6 rozdaniowych na zasadzie round robin.

Carry over

W etapie 3 pary otrzymują c/o w wysokości 33% dotychczasowego wyniku.

Wpisowe

Opłata wpisowa za poszczególne etapy (2 turnieje w ramach etapu) wynosi 50 zł od zawodnika. W przypadku opłacenia z góry udziału w całym cyklu opłata wynosi 130 zł od zawodnika. Opłatę wpisowego za etap 1 oraz za cały cykl prosimy wnosić na rachunek WZBS nr 51 1090 2590 0000 0001 4770 9709  (Santander Bank Polska SA) w terminie do 11 maja – data wpływu środków na konto WZBS.

 

Termin rozgrywek

Maj – lipiec 2021 roku

Harmonogram gier

 Rozgrywki dwa razy w miesiącu w czwartki od godziny 18.00. W każdym miesiącu rozgrywany jest jeden etap kadry, w maju etap 1 – 13 i 27 maja, w czerwcu etap 2 – 10 i 24 czerwca, a etap 3 finałowy w lipcu – 8 i 22 lipca

Miejsce gry

Platforma RealBridge w formule z przesłonami.

Sposób liczenia punktów

na impy –  wynik w impach przeliczany na VP w skali ułamkowej dla odpowiedniej liczby rozdań.

Nagrody

Zarówno w kategorii open, jak i w kategorii do 5 WK  – dofinansowanie w wysokości 1000/team zł do wybranego międzynarodowego turnieju teamów, Mistrzostw Polski Teamów lub wybranego turnieju krajowego rangi Grand Prix Polski Teamów dla najlepszych 3 par oraz dla najlepszych 3 par w kategorii do 5 WK. Zwycięzcy Kadry tworzą 3-parowe teamy reprezentujące Wielkopolskę.

Wszyscy uczestnicy otrzymają handicap w kolejnych edycjach Kadry Wielkopolski planowanych na następny sezon – jego wysokość i zróżnicowanie ze względu na osiągnięte rezultaty w obecnym cyklu zostaną podane w regulacjach wprowadzających kolejne rozgrywki kadrowe.

 

Wszelkie pytania i komentarze związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek należy kierować do Komisji Organizacji Imprez WZBS na email: pedzel-63@gazeta.pl. Do Komisji należy interpretacja powyższych regulacji – jej wykładnie i podejmowane decyzje są ostateczne.