Regulamin turniejów PAB na RealBridge.

Część stała.

 1. Organizatorem turniejów par online „PAB na RealBridge” jest Poznańska Asocjacja Brydżowa (PAB).

Niniejszy regulamin zawiera część stałą, uzupełnienie będą stanowić załączniki regulujące kwestie mogące zmieniać się w kolejnych miesiącach.

 1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge w cyklach, zwykle miesięcznych, obejmujących wybrane dni tygodnia.
 2. Zawodnikom z opłaconą aktualną składką PZBS z miejsc od pierwszego do połowy tabeli końcowej wyników będą przyznawane punkty klasyfikacyjne PZBS wg rangi turnieju klubowego[1].
 3. Opłaty można wnieść wykupując karnet na cały cykl (bądź wszystkie turnieje miesiąca, tzw. „Karnet PAB”, bądź opłacając „startówkę” do pojedynczego turnieju. Należy je wnieść przed udziałem w turnieju na konto PAB:

96 1090 2590 0000 0001 4747 4547      (to NIE jest konto WZBS)

podając w tytule operacji „PAB_RB [imię, nazwisko], [opis]” – gdzie „opis” to:

 • określenie cyklu (np. „Karnet – IOR – miesiąc”, „Karnet – środy – miesiąc”, „Karnet – soboty – miesiąc”, „Karnet PAB – miesiąc”);
 • „Startówka – data” – dla pojedynczych startówek.

Karnety są imienne i nie można przekazywać ich innej osobie. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane w ramach karnetu turnieje i nie przewiduje możliwości wykorzystania ich w kolejnym cyklu.

Wysokość opłat podano w załączniku aktualnym na dany cykl.

 1. Punktacja długofalowa.

Wszyscy zawodnicy w każdym z osobna cyklu otrzymują punkty indywidualnej klasyfikacji długofalowej (pdf). Do końcowej klasyfikacji długofalowej zawodnikom zalicza się wyniki z turniejów cyklu po odrzuceniu jednego najgorszego.

Zasady naliczania pdf (dotyczy każdego z zawodników pary):

 • zawodnicy z ostatniej pary otrzymają 2 pdf;
 • każda para sklasyfikowana dostaje o 2 pdf więcej (przy miejscach dzielonych – podział punktów, jak na maxy);
 • 5 czołowych par otrzyma bonusy 10-6-4-2-1 pdf.
 1.  Sposób nagradzania określono w załączniku aktualnym na dany miesiąc.
 1. Zgłoszenia do cyklu lub pojedynczych turniejów dokonuje się za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie

http://e-pab.pl/index.php/rejestracja/

Osoby, które wykupiły karnet, zapisują się tylko jeden raz w miesiącu.

Zapisy do pojedynczych turniejów są przyjmowane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego turnieju; później formularz zgłoszeniowy będzie nieaktywny.

 1. Na około pół godziny przed turniejem organizator przysyła na podany w zgłoszeniu adres mailowy link, który prowadzi zawodnika do wirtualnej „sali gry”. Miejsce przy stoliku wybieramy dowolnie, naprzeciwko partnera.
 2. Wyniki każdego turnieju (rozkłady, historie par, licytacje, przebieg rozdań) będą dostępne po zakończeniu gry za pośrednictwem linka startowego otrzymanego na adres mailowy przed turniejem.

Aktualna punktacja długofalowa oraz wyniki turniejów będą publikowana na stronie Poznańskiej Asocjacji Brydżowej w zakładce „Turnieje”.

 1. Podczas turnieju:
 • Platforma RealBridge umożliwia wykorzystanie kamery i mikrofonu przy wirtualnym stoliku. Kamera lub mikrofon nie są obowiązkowe (jednak stały brak ich wykorzystania odbiera platformie główne jej zalety).
 • Alertuje się odzywki partnera tłumacząc je ustnie lub pisemnie przeciwnikom na ich prośbę.
 • W każdej fazie gry jest możliwość wezwania sędziego.
 • Dopuszczenie zastępcy w przypadkach nagłych (np. niewyjaśniona nieobecność zawodnika przekraczająca czas przeznaczony na jedno rozdanie) – możliwe w wyjątkowych przypadkach poprzez przekazanie przez sędziego na wskazany mail zastępcy linka umożliwiającego na dołączenie do stolika.
 • Awaria serwera lub oprogramowania powodująca przerwanie całego turnieju – na adresy zawodników są wysyłane nowe linki dostępowe; może się okazać, że cały turniej będzie restartowany od początku.
 1. Wątpliwości nieujęte w regulaminie oraz interwencje sędziowskie w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.
 2. Zgodnie z uchwałą Zarządu PAB nr 1/2021/2020-2024 z dnia 14 stycznia 2021 organizatorowi przysługuje prawo do odmówienia  startu lub wykluczenia zawodnika z turnieju powołując się na par.3 Regulaminu Zawodów PZBS. 
 3. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu PAB.

[1] Ze względu na liczbę rozdań nie dotyczy cyklu „Danusia uczy”.

Załącznik do Regulamin turniejów
PAB na RealBridge

 

Luty 2021

 

1.    Niniejszy
załącznik stanowi uzupełnienie regulaminu stałego i reguluje kwestie
zmieniające się w kolejnych cyklach.

2.    Cykle i daty
turniejów.

Dzień
tygodnia

Data

Godzina

Max/IMP

Rozdań

Poniedziałek „IOR na RealBridge”

1, 8, 15, 22

17:30

Max

26

Środa „Środa w PAB”

3, 10, 17, 24

18:00

Max

20

* Sobota

13, 27

18:00

Max / IMP

30

** Niedziela „Danusia uczy”

7, 14, 21, 28

10:30

Max

14

* Naprzemiennie zaczynając od maxów

**
Rozdania do przygotowanych materiałów
szkoleniowych + omówienie

3.    Opłaty (od
każdej osoby).

Karnet
na wszystkie (4) turnieje poniedziałkowe

30 zł

Karnet
na wszystkie (4) turnieje środowe

30 zł

Karnet
na (2) turnieje sobotnie

20 zł

Karnet PAB
na wszystkie (poniedziałki, środy, soboty) cykle

70 zł

Startówka na jeden turniej (poniedziałek,
środa, sobota)

10 zł

Posiadacze dowolnego karnetu –
udział w cyklu „Danusia Uczy”

bezpłatny[1]

Ze względu na przeznaczenie
niektórych sobót na Internetowe Grand Prix Wielkopolski punktację długofalową
sobót utworzą dwa turnieje lutowe oraz trzy turnieje marca
(6, 20, 27).

4.    Nagrody.

·        
Do końcowej klasyfikacji długofalowej zawodnikom zalicza
się wyniki z turniejów cyklu po odrzuceniu jednego najgorszego.

·        
Nagrody w postaci karnetów na następny cykl otrzyma
przynajmniej 6 osób klasyfikacji
długofalowej w każdym z cykli turniejów (poniedziałek, środa, sobota; nie dotyczy niedziel).

o   Dwoje najlepszych
otrzyma „Karnet PAB” na grę we wszystkich naszych turniejach w kolejnym
miesiącu (w przypadku sobót będzie to kwiecień).

o   Kolejne 4 osoby otrzymają pojedynczy karnet na cykl tego
samego dnia tygodnia, w którym uzyskali lokatę premiowaną nagrodą.

W
przypadku jednakowych wyników na miejscach:

o   premiowanych
„Karnetem PAB” – ich liczba będzie zwiększona kosztem zmniejszenia liczby
nagrodzonych karnetem pojedynczym;

o   (6-7 lub dalej) – liczba nagrodzonych karnetem
pojedynczym będzie odpowiednio zwiększona.

Nagrodą
dla zwycięzcy klasyfikacji niedzielnej
cyklu „Danusia uczy” jest możliwość bezpłatnego zagrania w jednym z turniejów
poniedziałkowych lub środowych w parze z Danusią.

5.    Sędzią głównym turniejów
PAB na RealBridge jest kol. Marcin Woźniak.

6.    Poszukiwanie
partnera – tel. 511 242 402.

[1]
Tylko dla uczestników, którzy wykupili któryś z karnetów. 

Marzec 2021

 

1.    Niniejszy
załącznik stanowi uzupełnienie regulaminu stałego i reguluje kwestie
zmieniające się w kolejnych cyklach.

2.    Cykle i daty
turniejów.

Dzień
tygodnia

Data

Godzina

Max/IMP

Rozdań

Poniedziałek „IOR na RealBridge”

1, 8, 15, 22,29

17:30

Max

26

Środa „Środa w PAB”

3, 10, 17, 24,31

18:00

Max

20

* Sobota

6, 13, 27

18:00

Max / IMP

30

** Niedziela „Danusia uczy”

7, 14, 21, 28

10:30

Max

14

* Naprzemiennie zaczynając od maxów

**
Rozdania do przygotowanych materiałów
szkoleniowych + omówienie

3.    Opłaty (od
każdej osoby).

Karnet
na wszystkie (5) turnieje poniedziałkowe

40 zł

Karnet
na wszystkie (5) turnieje środowe

40 zł

Karnet
na (3) turnieje sobotnie

30 zł

Karnet PAB
na wszystkie (poniedziałki, środy, soboty) cykle

100 zł

Startówka na jeden turniej (poniedziałek,
środa, sobota)

10 zł

Posiadacze dowolnego karnetu –
udział w cyklu „Danusia Uczy”

bezpłatny[1]

Ze względu na przeznaczenie
niektórych sobót na Internetowe Grand Prix Wielkopolski punktację długofalową
sobót utworzą dwa turnieje lutowe oraz trzy turnieje marca
(6, 20, 27).

4.    Nagrody.

·        
Do końcowej klasyfikacji długofalowej zawodnikom zalicza
się wyniki z turniejów cyklu po odrzuceniu jednego najgorszego.

·        
Nagrody w postaci karnetów na następny cykl otrzyma
przynajmniej 6 osób klasyfikacji
długofalowej w każdym z cykli turniejów (poniedziałek, środa, sobota; nie dotyczy niedziel).

o   Dwoje najlepszych
otrzyma „Karnet PAB” na grę we wszystkich naszych turniejach w kolejnym
miesiącu (w przypadku sobót będzie to kwiecień).

o   Kolejne 4 osoby otrzymają pojedynczy karnet na cykl tego
samego dnia tygodnia, w którym uzyskali lokatę premiowaną nagrodą.

W
przypadku jednakowych wyników na miejscach:

o   premiowanych
„Karnetem PAB” – ich liczba będzie zwiększona kosztem zmniejszenia liczby
nagrodzonych karnetem pojedynczym;

o   (6-7 lub dalej) – liczba nagrodzonych karnetem
pojedynczym będzie odpowiednio zwiększona.

Nagrodą
dla zwycięzcy klasyfikacji niedzielnej
cyklu „Danusia uczy” jest możliwość bezpłatnego zagrania w jednym z turniejów
poniedziałkowych lub środowych w parze z Danusią.

5.    Sędzią głównym turniejów
PAB na RealBridge jest kol. Marcin Woźniak.

6.    Poszukiwanie
partnera – tel. 511 242 402.

 


[1]
Tylko dla uczestników, którzy wykupili któryś z karnetów. 

Kwiecień 2021

 1. Niniejszy załącznik stanowi uzupełnienie regulaminu stałego i reguluje kwestie zmieniające się w kolejnych cyklach.
 2. Cykle i daty turniejów.

Dzień
tygodnia

Data

Godzina

Max/IMP

Rozdań

Poniedziałek „IOR na RealBridge”

5, 12, 19, 26

17:30

Max

26

Środa „Środa w PAB”

7, 14, 21, 28

18:00

Max

20

* Sobota

3,10, 17,24

19:00

Max / IMP

26

** Niedziela „Danusia uczy”

11, 18, 25

10:30

Max

14

* Naprzemiennie zaczynając od maxów

**Rozdania do przygotowanych materiałów
szkoleniowych + omówienie

 1. Opłaty (od każdej osoby).

Karnet IOR na Real Brydge
na wszystkie (4) turnieje poniedziałkowe 

40 zł

Karnet Środa w PAB
na wszystkie (4) turnieje środowe 

40 zł

Karnet Sobotni Maraton
na (4) turnieje sobotnie 

40 zł

Karnet PAB
na wszystkie (poniedziałki, środy, soboty) cykle

100 zł

Startówka na jeden turniej (poniedziałek,
środa, sobota)

10 zł

Posiadacze dowolnego karnetu –
udział w cyklu „Danusia Uczy”

bezpłatny[1]

 1. Nagrody.
 • Do końcowej klasyfikacji długofalowej zawodnikom zalicza się wyniki z turniejów cyklu po odrzuceniu jednego najgorszego.
 • Nagrody w postaci karnetów na następny cykl otrzyma przynajmniej 6 osób klasyfikacji długofalowej w każdym z cykli turniejów (poniedziałek, środa, sobota; nie dotyczy niedziel).

 o   Dwoje najlepszych otrzyma „Karnet PAB” na grę we wszystkich naszych turniejach w kolejnym miesiącu (w przypadku sobót będzie to kwiecień).

o Kolejne 4 osoby otrzymają pojedynczy karnet na cykl tego samego dnia tygodnia, w którym uzyskali lokatę premiowaną nagrodą. 

przypadku jednakowych wyników 

– na miejscach premiowanych “Karnetem PAB” – ich liczba będzie zwiększona kosztem zmniejszenia liczby nagrodzonych karnetem pojedynczym; – (6-7 lub dalej) – liczba nagrodzonych karnetem pojedynczym będzie odpowiednio zwiększona.

 • Nagrodą dla zwycięzcy klasyfikacji niedzielnej cyklu „Danusia uczy” jest możliwość bezpłatnego zagrania w jednym z turniejów poniedziałkowych lub środowych w parze z Danusią.
 1. Sędzią głównym turniejów PAB na RealBridge jest kol. Marcin Woźniak.
 2. Poszukiwanie partnera – tel. 511 242 402.

[1]
Tylko dla uczestników, którzy wykupili któryś z karnetów. 

Załącznik do Regulamin turniejów PAB na RealBridge

Maj 2021

 1. Niniejszy załącznik stanowi uzupełnienie regulaminu stałego i reguluje kwestie zmieniające się w kolejnych cyklach.
 2. Cykle i daty turniejów.

Dzień tygodnia

Data

Godzina

Max/IMP

Rozdań

Poniedziałek „IOR na RealBridge”

3,10, 17, 24, 31

17:30

Max

26

Środa „Środa w PAB”

5, 12, 19, 26

18:00

Max

20

* Sobota

1, 8, 15, 22, 29

19:00

Max / IMP

26

** Niedziela „Danusia uczy”

2, 9, 16, 23, 30

10:30

Max

14

* Naprzemiennie zaczynając od maxów

** Rozdania do przygotowanych materiałów szkoleniowych + omówienie

 1. Opłaty (od każdej osoby).

Karnet na wszystkie (5) turnieje poniedziałkowe

40 zł

Karnet na wszystkie (4) turnieje środowe

40 zł

Karnet na (5) turnieje sobotnie

40 zł

Karnet PAB na wszystkie (poniedziałki, środy, soboty) cykle

100 zł

Startówka na jeden turniej (poniedziałek, środa, sobota, niedziela)

10 zł

Posiadacze dowolnego karnetu – udział w cyklu „Danusia Uczy”

bezpłatny[1]

 1.  Nagrody
 • Do końcowej klasyfikacji długofalowej zawodnikom zalicza się wyniki z turniejów cyklu po odrzuceniu jednego najgorszego.
 • Nagrody w postaci karnetów na następny cykl otrzyma przynajmniej 6 osób klasyfikacji długofalowej w każdym z cykli turniejów (poniedziałek, środa, sobota; nie dotyczy niedziel).
  • Dwoje najlepszych otrzyma „Karnet PAB” na grę we wszystkich naszych turniejach w kolejnym miesiącu (w przypadku sobót będzie to kwiecień).
  • Kolejne 4 osoby otrzymają pojedynczy karnet na cykl tego samego dnia tygodnia, w którym uzyskali lokatę premiowaną nagrodą.

W przypadku jednakowych wyników na miejscach:

 • premiowanych „Karnetem PAB” – ich liczba będzie zwiększona kosztem zmniejszenia liczby nagrodzonych karnetem pojedynczym;
 • (6-7 lub dalej) – liczba nagrodzonych karnetem pojedynczym będzie odpowiednio zwiększona.

Nagrodą dla zwycięzcy klasyfikacji niedzielnej cyklu „Danusia uczy” jest możliwość bezpłatnego zagrania w jednym z turniejów poniedziałkowych lub środowych w parze z Danusią.

 1. Sędzią głównym turniejów PAB na RealBridge jest kol. Marcin Woźniak.
 2. Poszukiwanie partnera – tel. 511 242 402.

[1] Tylko dla uczestników, którzy wykupili któryś z karnetów.

Załącznik do Regulamin turniejów PAB na RealBridge

 

Czerwiec 2021

 1. Niniejszy załącznik stanowi uzupełnienie regulaminu stałego i reguluje kwestie zmieniające się w kolejnych cyklach.
 2. Cykle i daty turniejów.

Dzień tygodnia

Data

Godzina

Max/IMP

Rozdań

Poniedziałek „IOR na RealBridge”

7, 14, 21, 28

17:45

Max

26

Środa „Środa w PAB”

2, 9, 16, 23, 30

18:00

Max

20

** Niedziela „Danusia uczy”

6, 13, 20, 27

10:30

Max

14

** Rozdania do przygotowanych materiałów szkoleniowych

 1. Opłaty (od każdej osoby).

Karnet na wszystkie (4) turnieje poniedziałkowe + niedziele

40 zł

Karnet na wszystkie (5) turnieje środowe + niedziele

40 zł

Karnet PAB na wszystkie (poniedziałki, środy, niedziela) cykle

60 zł

Startówka na jeden turniej (poniedziałek, środa, sobota, niedziela)

10 zł

Posiadacze dowolnego karnetu – udział w cyklu „Danusia Uczy”

bezpłatny[1]

 1.  
 • Do końcowej klasyfikacji długofalowej zawodnikom zalicza się wyniki z turniejów cyklu po odrzuceniu jednego najgorszego.
 • Nagrody w postaci karnetów na następny cykl otrzymają przynajmniej 4 osób klasyfikacji długofalowej w każdym z cykli turniejów (poniedziałek, środa, niedziela). Osoby te otrzymają pojedynczy karnet na cykl tego samego dnia tygodnia, w którym uzyskali lokatę premiowaną nagrodą lub nagrodę rzeczową

W przypadku jednakowych wyników na miejscach premiowych nagrody otrzymają wszystkie osoby na tych miejscach

 1. Sędzią głównym turniejów PAB na RealBridge jest kol. Marcin Woźniak.
 2. Poszukiwanie partnera – tel. 511 242 402.

[1] Tylko dla uczestników, którzy wykupili któryś z karnetów.